This project is read-only.

Positive ERP je poslovni sustav za male poduzetnike. sastoji se od četiri jednakopravne komponete:

  • Positive.ERP - ERP sustav
  • Direktni Marketing - servis za direktnu razmjenu marketničkih poruka između korisnika Positive.ERP sustava
  • Mala Burza - servis za razmjenu ponude i potrožanje za korisnike Positive.ERP sustava
  • Knjigovodsveni servis - online servis za prihvat podataka iz PositiveERP sustava, knjigovodstvenu obradu i vraćanje obrađenih podataka u klijenski Positive.ERP

Last edited Aug 26, 2012 at 7:32 AM by dtusek, version 1