This project is read-only.

Project Description

E7.ERP je poslovni sustav za male poduzetnike. sastoji se od četiri jednakopravne komponete:

  • E7.ERP - ERP sustav
  • Direktni Marketing - servis za direktnu razmjenu marketničkih poruka između korisnika Positive.ERP sustava
  • Mala Burza - servis za razmjenu ponude i potrožanje za korisnike Positive.ERP sustava
  • Knjigovodsveni servis - online servis za prihvat podataka iz PositiveERP sustava, knjigovodstvenu obradu i vraćanje obrađenih podataka u klijenski Positive.ERP

Last edited Jul 7, 2013 at 10:21 AM by dtusek, version 5